Bestyrelsens aktuelle arbejde

Bestyrelsen har gennem det sidste stykke tid arbejde med at fastlægge principperne for kommunikation på Lilholtgård.

Følgende er blevet besluttet:

Kommunikationen gives i en åben, ærlig og tillidsfuld atmosfære

Kommunikationen er baseret på gensidig respekt og forventninger

Kommunikationen er varieret i sit udtryk

Kommunikation er relevant, rettidig og meningsfuld