Forretningsorden for bestyrelsens arbejde

Her kan du læse Lilholtgårds forretningsorden for bestyrelsesarbejde: