Bestyrelsen

Kære forældre og kommende forældre i Lilholtgård

Hermed en lille hilsen fra forældrebestyrelsen i Lilholtgård.

Forældrebestyrelsen i Lilholtgård har stort fokus på det gode samarbejde med dagtilbuddet, hvor jeres børns trivsel, institutionens rammer og udvikling vægtes højt.

Vores vigtigste arbejde i forældrebestyrelsen, er at agere bindeled mellem jer som forældre og institution via en konstruktiv dialog.
Vi håber derfor, at I, som forældre vil komme til os med jeres ris og ros, eller gode ideer. Vi vil løbende adressere jeres inputs til vores bestyrelsesmøder.

Ydermere vil vi i bestyrelsen altid stå til rådighed for kommende og nuværende forældre, hvis I står med spørgsmål, eller ønsker dialog, om det at have sit barn i Lilholtgård.

I kan kontakte vores bestyrelsesformand Sissel G. Johnsen på tlf. 29864063
Eller på mail Sisseljensen@hotmail.com.

 

De bedste hilsner
Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen