Forældresamtaler

På Lilholtgård har forældresamarbejde en høj prioritet.

Det tætte samarbejde mellem forældre og institution er en af forudsætningerne for et godt børneliv. Vi holder derfor systematisk forældresamtaler 1 gang om året og ved behov.

Læs mere om forældresamtaler her.