Fredagssamling

Hver fredag mødes alle børnehavebørn og de ældste vuggestue børn i vores fællesrum.

Her kan du læse mere om vores mål og overvejelser

I børnehaven prioriterer vi, fra midten af september og indtil slutningen af april, at holde fælles fredagssamling med alle børn og voksne i børnehaven.
Vi har i dagligdagen fokus på børnefællesskaber i forskellige størrelser og med forskellige formål.

Fællessamlingen om fredagen er en øvelse i at begå sig i en forudbestemt rammen i det store fælleskab i børnehaven.
Vi mødes alle i fællesrummet kl. ca. 10.40. På skift har en børnehavegruppe planlagt hvad vi skal lave. Børnene har muligvis øvet sig på en sang, en remse, eller noget andet, der skal fremføres i fællesskabet. De ældste børn fra vuggestuen deltager, hvis det er muligt.

Vi slutter altid med den samme farvelsang og ønsker hinanden god weekend.

Læreplanstemaer om:

  • alsidig personlig udvikling
  • social udvikling
  • kommunikation og sprog
  • krop, sanser og bevægelse
  • kultur, æstetik og fællesskab

er her i spil, da der både øves at være i en bestemt kontekst i et stort fællesskab, at bruge kroppen, at øve udtryksformer, at stå frem, at lære nyt eller lære fra sig, at øve sig.

En lille praksisfortælling – en oplevelse i børneperspektiv -fra fælles fredagssamling

Vi er klar til fællessamling en fredag formiddag. Rødkælkene har bestemt, at vi skal sige en bestemt remse, hvor der også indgår fagter i.
Bo på 3,5 år er normalt ikke særligt interesseret i fællessamlingen, men kombinationen af de klap og tramp, der skal laves, optager hans interesse. Han er dybt koncentreret om at lave den rigtige kombination. Han krop er spændt op af koncentration og hans øjne helt store.
Vi øver alle klappe-trampe kombinationen nogle gange…indtil det lyder godt. Så skal vi også samtidig synge. Han prøver alle 3 ting på en gang. Pludselig vender hans sig mod den voksne, der står bagved ham, og siger helt opgivende: ” ikke også synge”.
Den voksne siger: ”så klap og tramp du bare, det er du også god til”
Han smiler, vender sig om, og går i gang igen med at klappe og trampe – igen helt koncentreret om at ”ramme rigtigt”.