Den gode overgang fra Vuggestue til børnehave.

I Vejle kommune har vi alle et stort fokus på overgange i børnenes liv. Overgang gang fra hjemmet til institution, overgange i institutionen, overgang fra institution til skole og mange flere gennem barnets liv.

Den gode overgang er er kendetegnet ved at fagprofessionelle, sammen med forældrene, samarbejder om den god og sammenhængende overgang. Overgange markerer et nyt kapitel for barnet hvor det går fra kendte rammer til nye rammer som barnet skal lære at kende og begå sig i.

Læs mere her: