Den styrkede læreplan

Lilholtgård er, som mange andre institutioner, i gang med at udarbejde og implementere den styrkede læreplan. Der foreligger pt ikke et færdigt stykke skriftligt arbejde, men allerede nu arbejdes der i praksis med implementeringen.

Så snart vi har materialet klar vil det være tilgængeligt.
Læreplanen er bundet op på et pædagogisk grundlag, og 6 læreplanstemaer.

Se her hvilke elementer der indgår i vores læreplan: