Hit med Lyden på Lilholtgård

Vi skal tilbyde børnene sproglige lærings miljøer, så de opnår en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for børn.

 

Det gør vi fx ved at arbejde med Hit med lyden - læs mere her: