Velkommen til Lilholtgård

  Velkommen til Lilholtgård.
  Vi er en forholdsvis ny daginstitution, der er 10 år gammel.
  Vi er højt beliggende i et ny udstykket parcelhuskvarter i udkanten af Børkop by.

  Der er ca. 26 vuggestuebørn i alderen 0 - 2 år.
  og der er ca. 90 børnehavebørn i alderen 3 - 5 år.

  Huset er vinkelbygget med det store fællesrum som samlingspunktet.

  I vuggestueafdelingen er der 2 grupper, der placeret i den nordligste ende af huset, og med direkte adgang til barnevognsrummet
  Der er direkte adgang fra garderoberne og der er udgang til legepladsen 

  I Børnehaveafdelingen er der 2 teams med henholdsvis de yngste børnehavebørn og de ældste børnehavebørn.
  De yngste børn går i VÆKSTHUSET hvor der er 2 grupperum. RØDDERNE og SPIRERNE
  De ældste børnehavebørn går i FRIHUSET. Det er børn der er skolestartere om sommeren, og en gruppe børn fra årgangen efter, der er modne og selvhjulpne til at være en aktiv del af denne gruppe.

  Der er direkte adgang til fællesrummet fra alle grupperum i børnehaven.

  I alle grupperummene er der skydedøre, så der kan lukket op til store rum, og der kan lukkes i, for små gruppesktiviteter.

  De brede gange i huset giver direkte adgang til det smukke fællesrum, hvor der er mulighed for spisning, leg og fælles aktiviteter.

  Køkkenet vender ud imod fællesrummet, så børnene kan følges med i hvad der bliver lavet af mad, og være med til små aktiviteter

  Vi er en integreret institution
  Børnene er gruppeopdelte i deres basisgrupper med deres primære voksne.

  Vuggestuegrupperne har ca 12- 13 børn i ½ - 2½ års alderen i hver gruppe:
  Mariehønsene og Honningbierne.

  Børnehavegrupperne er der i væksthuset 2 integrerede grupper med ca. 20 - 25 børn i ca. 3 - 4½ års alderen:
  Væksthuset Rødder og Væksthusets Spirer

  De største børn i børnehaven har gruppe i Frihuset
  Her  modnes og øves de i at være de største børn i institutionen. De bliver bevidste omkring fællesskabet i gruppen og får øje på hinanden som kommende skolekammerater.
  Gruppen laver mangeartede aktiviteter der styrke dem Personligt, Socialt, Sprogligt, Motorisk, Kulturelt, Naturbevidsthed,  og for de børn der skal starte i skole efter sommerferien er der skolerelaterede aktiviteter det sidste år de går i børnehaven.
  I foråret før skolestarten, er der også planlagte aktiviteter sammen med deres kommende klasekammerater fra naboinstitutionerne Borggården og Krystallen.
  Her møder de også skolen og deres kommende lærer og pædagoger.

  På mange  tidspunkter af dagen, arbejder hele institutionen med funktionsopdeling på tværs af grupperne:
  * Rolleleg, dukkeleg, teater og udklædning
  * Biler, vejbane, togbane, skibe og konstruktionsleg.
  *
  Atellie og kreativ værksted, tegne og skrive
  * Puder og storbyggeri med skumklodser
  * H
  ygge og læse
  * Udeleg, legeplads og værkstedsaktiviteter
  * Udflugter, udforskning og gåture i nærområdet