Strategi for vores vilde klimavej på Lilholtgård

På Lilholtgård er vi optaget af at tænke klima og bæredygtighed ind i det vi allerede gør. Vi arbejder bevidst med natur – udeliv og bevægelse gennem arbejdet med den styrkede læreplan. På denne side kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med klima.

Vores legeplads består af mange nyplantede træer, hvor vi arbejder med børnenes forståelse af, at passe på vores ting.

Vi er optaget af det der lever og gror i vores nærområde og vi undersøger det sammen med børnene.

Vi deltager i affaldsindsamlingen og har læringsforløb i forbindelse med dette.

Tiltag

Læringsforløb for og med børn:

 • Vi vil etablere vilde haver i bede på både vuggestuens og børnehaves legeplads i foråret 2022 i samarbejde med børnene
 • Anvende alternative materialer til kreative forløb og i leg
 • Arbejde med klimavenlig mad – for eksempel "spis dit ukrudt"
 • Deltage i affaldsindsamlinger og sortere affald
 • Insekter og biodiversitet på legepladsen og i nærområdet

Energibesparende tiltag:

 • Implementere drikkedunke i alle børnehavegrupper, som kun skal vaskes en gang om dagen
 • Systematisere udluftning, så vi undgår unødig kold luft på gulvvarmen
 • Justere vandhaver så de ikke løber unødigt
 • Vi slukker lys, når vi ikke har behov for det

Mål:

 • Børnene får viden om og oplevelse af, at de kan gøre en forskel for vores klima ved egen ageren og gennem påvirkning af andre for eksempel forældrene og andre i netværket
 • Mindske institutionens energiforbrug - direkte og det indirekte
 • Flere alternative legemuligheder for eksempel træklodser, kastanjer og genbrugsmaterialer

Tegn:

 • Vi ser og hører børnene fortælle om betydningen af deres handlinger
 • Forældrene kommer og fortæller om deres børn som grønne ambassadører
 • Indkøb af mindre engangsservice
 • En mindre mængde legetøj i huset, som grupperne bytter med