Velkommen til Lilholtgård

Vi er en forholdsvis ny daginstitution.
Midt i og højt beliggende i et parcelhuskvarter i Børkop

Vi har ca. 36 vuggestuebørn i alderen 0 - 2 år
Og ca. 90 børnehavebørn i alderen 3 - 5 år.

Børnene er gruppeopdelte, med deres primære voksne.
Der er også rigtig meget børnetid til leg og fællesskaber, på kryds og tværs af grupperne.

På Lilholtgård prioriterer vi en dagligdag hvor vi har glade børn, glade og tilfredse forældre og glade og engagerede personaler med høj faglighed