Lukkedage og sampasning

Her kan du læse mere om lukkedage og sampasning i Vejle Kommunes dagpleje og daginstitutioner

Ferie for børn


Børn har samme behov for at holde fri og have ferie fra institutionerne, som voksne har fra deres arbejdsplads. Institutionerne og dagplejernes hverdag er derfor tilrettelagt ud fra, at børnene holder fridage og ferie i samme omfang som forældrene.

Du skal også huske at aftale dit barns ferie med daginstitutionen i god tid, så daginsitutionen har bedre mulighed for at planlægge pasningen.

Lukkedage i dagtilbud


Alle daginstitutioner samt dagplejen holder lukket på alle helligdage, samt
juleaftensdag og grundlovsdag

På disse dage tilbydes der ikke alternativ pasning

Sampasning

Institutionen holder lukket i ugerne 29 og 30, de tre dage før påske, mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfart. På disse dage tilbydes der sampasning.

Læs mere om lukkedage og sampasning her