En hverdag i børnehaven

Læs her en beskrivelse af den hverdag dit barn har på Lilholtgård.

En hverdag i børnehaven

 • Morgenstund

  Lilholtgård åbner kl. 6.30 og i den første time tager vi imod børnene på de to åbne stuer. På den ene stue samles vi rundt om det store bord, hvor der er mulighed for at sidde og spise morgenmad. På den anden stue, kan man vinke farvel, og lege på stuen.

  Ved 7.30 tiden begynder vi så småt at gå ind på de forskellige stuer, og begynde på diverse former for leg og beskæftigelse, i rolige omgivelser. Her er der er mulighed for at aflevere sit barn på barnets stue i trygge omgivelser.

  Ca kl. 8.45 er der formiddagsmad, hvor vi samles på stuerne. Børnene hjælper på skift med at skære og ordne boller og frugt, hjælper med at dække bord, med glas og fylde vand i kanderne. Her får barnet en oplevelse i at være værdifuld, ”der er brug for mig ”. Vi samles ved bordene, hvor vi har en dialog, om ”hvem er her i dag?” og hvem mangler vi i dag?” og hvordan dagen ser ud, og hvilke aktiviteter skal vi i gang med? Vi bruger billeder til at visualisere det
  for børnene. Derefter spiser vi boller og frugt hvor børnene øver sig i at sende fadet videre til den næste, det at vente på tur, hælde fra en kande, og i at kunne ”small talk” ved det enkelte bord.
  Samlingen er med til at understøtte den sociale udvikling. Det er her at barnet oplever at ”høre til” og hvor barnet bidrager til et værdifuldt fællesskab, ved at de på skift, bidrager til den fælles dialog.

 • Formiddag/Aktiviteter

  Kl 9.15 starter vores planlagte aktiviteter som relaterer til den styrkede læreplan. Vi arbejder målrettet på at dele børnene i mindre grupper. Hvad vi skal lave er bestemt på forhånd i en uge/månedsplan. Det
  kan også være aktiviteter stuevis fx. tur i skoven. Vi er så heldige at bo hvor der er masser af muligheder for natur, vi har ikke langt til skov, søer, ænder, høns, heste og køer. En dag om ugen er vi på tværs af de 4 børnehavegrupper som aldersopdelte grupper.

  I de 3 og 4-årige grupper, arbejdes der ud fra den styrkede læreplan, hvor der er fokus på den sociale udvikling og på at skabe nogle relationer og venskaber på tværs af grupperne. Fx er der mulighed for at få en bedste ven fra en anden stue, hvis der kun er få jævnaldrende på ens egen stue.
  Vi giver børnene aldersvarende udfordringer, hvor vi guider og støtter børnene.

  I skolegruppen arbejdes der med, at styrke børnenes kompetencer i forhold til skolestart. Hvor vi tager udgangspunkt, i de 8 kompetencer mål, og i den styrkede læreplan. Det gør vi bl.a. ved at lege nogle fælles lege, hvor vi øver os i, at kunne tåle at blive fanget, at kunne tabe, at kunne vente på tur, stå i række, det at kunne hjælpe sin sidemand, og når man møder modstand at kunne sige ”pyt”. Vi understøtter børnene, i at blive så selvhjulpne som muligt. Vi øver i at kunne gå fra tanke til handling, fx. hvis jeg har brug for noget, hvad kan jeg så selv gøre, for at løse det?
  Dette bidrager til den personlige alsidige udvikling, og den sociale udvikling.

  Til slut, samles vi og synger en sang, og vi tager forskellige emner op, hvor vi tager hensyn til børnenes perspektiv og deltagelse.
  Det er den samme basis børnegruppe børnene er i, gennem hele deres børnehave tid. En gruppe af børn i forskellige aldre. De lærer, at være i et værdifuldt fællesskab, hvor der bliver arbejdet med dannelse, i fx. at løse små konflikter på godt og ondt, mellem hinanden. At kunne give plads, og gå på kompromis og lade andre komme til. Alt sammen aktivt guidet og understøttet af de voksne.

 • Middagsstunden

  Kl ca. 10.45 samles vi i vores basisgrupper hvor vi i små grupper går på badeværelset og øver toiletbesøg, at vaske hænder m.m. Derefter har vi samling på stuen, hvor vi fx. arbejder med
  sprogstimulerende aktiviteter, vi synger, læser højt (dialogisk læsning) og hvor vi tager relevante emner op med udgangspunkt i børneperspektivet og i deltagelse i fællesskabet.

  Barn og voksen hjælper hinanden med at dække bord, med glas, tallerken, bestik, kander, og maden vi skal have den dag. Vi sætter os på vores pladser ved bordet.
  Vi taler om hvilken slags mad vi skal have, og hvordan det smager (surt, sødt, bittert, syrligt) osv. og vi får sagt værsgo, til hinanden. Børnene lærer at der findes en anden slags mad end den, som man spiser derhjemme. Barnet bliver ofte nysgerrig og lærer at smage noget nyt- de udviser madmod.

  Derefter øver vi os i selv, at smøre sin mad, i at sende rundt, selv at øse op, at kunne betjene bestik og at vente på tur. At være opmærksom på at give sidemanden det han beder om. Dette bidrager til hinanden, at kunne sidde sammen med sin bedste ven, giver glæde og tryghed.

  Efter frokost går vi på legepladsen. I garderoben, øver vi børnene i at være så selvhjulpne, som muligt. Fx. hvilket tøj skal vi have på (vejrligt), derefter at øve sig i at tage tøj på. At kunne klare det helt selv, og eventuelt øve sig i at knappe knapper, og tage bukseben ud over støvlerne. Alt dette understøttes og guides af de voksne.

  De børn der har behov for middagslur bliver puttet. De er med til at finde deres egen madras, og deres sovedyr/ sut. En voksen er sammen med børnene til de falder i søvn.
  På legepladsen, er det lege, såsom rollelege i legehusene, hvor de forhandler og samarbejder med hinanden, og i god dialog med hinanden. Vigtig at kunne finde sin rolle i legen. Der er motoriske lege hvor børnene bruger deres krop. Børnene øver sig i at cykle, gynge, balance og der er forskellige lege fx. fodbold eller fangelege og ikke mindst sandkasse lege hvor mange får øje for hinanden, Det kan være et blik, et smil, en berøring der fanger interessen for hinanden. Der opstår en samhørighed og relation og der bliver inviteret til at indgå i forskellige fællesskaber.

 • Eftermiddag

  Mellem kl. 14 og 14.30 spiser vi frugt og brød. Vi samles på stuen, og har en rolig stund, mens vi spiser. Der bliver lavet børneaftaler mellem hinanden, hvem man gerne vil lege med, og hvad man gerne vil lege med. Nogen vil gerne på legepladsen igen, og andre bliver indenfor. Børnene begynder at blive hentet og i afhentningen prioriterer de voksne at fortælle om barnets dag.

  Legen har værdi i sig selv, og er gennemgående igennem hele dagen på Lilholtgård. Det er i legen vi fremmer fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Her hjælper de voksne børnene, ved at guide dem og rammesætte legen, for at sikre den gode leg for alle børn, uanset om det er inde på stuen/fællesrummet eller ude på legepladsen.

  Vi samles med vuggestuen kl. 16.00 enten på legepladsen (hovedsagelig om sommeren) eller i fællesrummet. Vi får ryddet det sidste op, og eventuelt får spist en rest brød. Derefter siger vi farvel og tak for i dag.