En hverdag i vuggestuen

Ikke 2 dage er ens på Lilholtgård, men alligevel har vi her samlet en beskrivelse af hvad det er for en hverdag dit barn har på Lilholtgård, når I som forældre har afleveret.

En dag i vuggestuen på Lilholtgård

 • Morgenrutiner

  Fra åbning kl. 6.30 til kl. 7.30 afleverer man sit barn på en af de to åbne grupper i børnehaven.
  På den ene stue hygges der med morgenmad og på den anden kan man vinke farvel og lege sammen med sine venner.

  Kl. 7.30 fordeler børn og voksne sig ud på stuerne. I vuggestuen vil der være rolige aktiviteter i gang frem til kl. 8.30, så der er mulighed for at aflevere sit barn til en voksen i trygge og rolige omgivelser.

 • Samling og formiddagsmad

  Kl. 8.30/8.45 samles vi, enten i rundkreds eller ved bordet. Her synger vi forskellige sange, det kan være sangkufferten der går på tur, sangbøger, navne sang eller en snak om hvad børnenes forældre, søskende eller dyr hedder.

  Samling er med til at understøtte den sociale udvikling. Det er her barnet oplever at ”høre til”. Barnet bidrager værdifuldt til fællesskabet ved på skift at vælge en sang.

  Derefter spiser vi boller og frugt, imens vi øver at sende fade rundt, vente på tur, hælde op af en kande eller lærer at drikke af en kop.

 • Aktiviteter

  Derefter er det tid for de mindste børn at få en lur og for de andre børn er det tid til aktiviteter.

  Vi arbejder målrettet på at dele børnene ind i mindre grupper, hvor vi ud fra den styrkede læreplan tilrette-lægger aktiviteten til børnenes nærmeste udviklingszone, samt sørger for at have rum og tid til fordybelse.

  De mindre grupper vil blive dannet med hensyn til børnenes perspektiv og deltagelse og ud fra den tanke, at vi skal følge børnenes spor og inddrage dem mest muligt.
  Der kan være tale om sprog stimulerende aktiviteter som dialogisk læsning, diverse spil & rim og remser, hvor børnene får kendskab til ord og begreber i samvær med både børn og voksne.

  Motoriske aktivitet på legepladsen, på stuen som sanglege og motorikbaner. Børnene bruger kroppen og bliver beviste om deres egen krops formåen. Vi benævner de forskellige kropsdele og inviterer børnene til at indgå i forskellige fællesskaber med udgangspunkt i børnenes perspektiv.

  Kreative aktiviteter, hvor vi leger med forskellige materialer (maling, modelervoks, kartoffelmel, lim, perler mm).

  Vi stimulerer børnenes sanser på forskellig måde, ved at tilbyde dem materialer at arbejde med samtidig med at de får kendskab til traditioner og kulturelle aspekter f.eks. påskekyllinger, fastelavns-katte og juletræer. Det giver mulighed for relationer med både børn og voksne og legemiljøet sikre mulighed for at være en del af et fællesskab.

  Natur oplevelser. Vi er så heldige at bo hvor der er masser af muligheder for natur, vi har ikke langt til skov, søer, ænder, høns, heste og køer.

  Det kan også være LEGEN vi fordyber os i, bygge den største togbane, klæde os ud og lave det fineste te-selskab eller noget helt andet.

 • Frokost og lur

  I vuggestuen spiser de børn der er vågne frokost kl. 10.30/10.45. Her har vores køkkenpersonale lavet lækkert frokost som vi får ud på stuerne. Nogle af børnene hjælper med at dække bord, og under måltidet taler vi om hvad vi spiser, øver i at sende rundt, selv øse op, vente på tur, lærer at spise med bestik og drikke af kop.

  Derefter tager vi børnene med på badeværelset som de er klar til det. Her øves børnene i selvhjulpenhed når der skal skiftes ble og de skal have sovetøj på. De største vuggestuebørn bliver tilbudt at komme på toilet. Derefter bliver de lagt i deres barnevogn eller krybbe i sovehallen.

  Vi prioriterer at have god tid med barnet på badeværelset. For de mindste børn der ligger på puslebordet, har vi rigtig god mulighed for øjen-kontakt, smil og nærvær. Vi har fokus på kroppen,
  vi benævner kroppens dele mens vi arbejder med barnet, lader barnet gøre sig meget som muligt selv (stræk armen ud, løft numsen, op og stå)

  De større vuggestuebørn tager vi gerne med på badeværelset to og to. Dette for at støtte dem i den sociale udvikling, hvor de lærer af hinanden, hjælper hinanden og støtter hinanden. Det er så
  hyggeligt og trygt at starte renligheds træning med sin kammerat på nabotoilettet.

  De mindste vuggestuebørn som sover to gange, vil derefter begynde at vågne fra deres første lur.
  Her samles vi på en gruppe, hvor de spiser frokost og hvor der er god plads til motorisk udfoldelse og leg med jævnaldrende på gulvet bagefter. Der er også rigtig god mulighed for kontakt med det pædagogiske personale, hvis man har behov for at sidde på skødet eller et kram, kigge i bog, synge en sang eller andet.

 • Eftermiddag

  Kl. 13.30 fordeler vi os ud på de 3 grupper igen. Her går vi i gang med at spise eftermiddagsmad med de børn der er vågne. Måltidet kan godt strække sig hen til omkring kl. 15 inden alle er kommet op fra deres middagslur. Der er nogle små børn der skal ud og have deres 2. lur.
  Derfor har vi som regel ikke planlagte aktiviteter om eftermiddagen, da en stor del af tiden går med at tage børn op, putte børn, spise og sende børn hjem.
  Vi prioriterer at have tid til en god overlevering, da vi i samarbejde med forældre skal sikre en god overgang fra hjem til vuggestue og sikre det enkeltes barn trivsel, læring, dannelse og udvikling.
  Derfor vil der være mulighed for dialog med det pædagogiske personale om det enkeltes barn dag i vuggestuen.

  Men til gengæld har vi fokus på LEGEN. Leg har værdi i sig selv, og er gennemgående igennem hele dagen på Lilholtgård. Det er i legen vi fremmer fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale
  kompetencer, selvværd og identitet. Her vil de voksne hjælpe børnene ved at guide dem og rammesætte legen, for at sikre den gode leg for alle børn, uanset om det er inde på stuen eller ude på legepladsen.

  Senest kl. 16 samles vi med børnehaven på legepladsen eller i fællesrummet i børnehaven, vi hjælpes med at rydde op, spiser måske en rest bolle og gør klar til at sige farvel og tak for i dag.