Forældresamtaler

På Lilholtgård har forældresamarbejde en høj prioritet. Det tætte samarbejde mellem forældre og institution er en af forudsætningerne for et godt børneliv. Vi holder derfor systematisk forældresamtaler 1 gang om året og ved behov.

Sådan holder vi samtaler på Lilholtgård


Det er i dialog med jer som forældre at vi sikrer at jeres børn trives, udvikler sig og lærer alt hvad deres formåen tillader. Vi er ambitiøse på børnenes vegne.
Meget af dette foregår i den daglige dialog med jer, men det er også nødvendigt at vi sætter os sammen og tager en dybere samtale om hvor jeres barn er lige nu og hvad det næste skridt udviklingsmæssigt er for barnet.

Vi tilbyder derfor følgende i vuggestuen


En opstarts samtale (ca. 1 time) hvor I bliver præsenteret for Lilholtgård – de fysiske rammer og hvad vi står for. I fortæller om jeres barn, også alle de små finurligheder der gør at jeres barn trives, mad, sovetider osv. Det er også vigtigt at I som forældre er tydlige på jeres forventninger til os, ligeså vel som vi er tydelige på vores forventninger til jer som forældre.

Efter ca. 3 mdr. tilbyder vi en samtale af ½ times varighed. I vil forud for samtalen få tilsendt et link til en dialog profil, som I vil skulle udfylde. Samtalen vil tage udgangspunkt i denne profil. Ligeledes vil der blive talt om opstarten, hvordan er det gået, hvad har I oplevet som forældre og hvad har vi oplevet. Er der noget vi sammen skal have justeret på, er der noget vi med fordel kan gøre anderledes en anden gang. Til denne samtale sættes der læringsmål for barnet for den kommende periode.

På vej mod 2 års samtale (ca. ½ time)


Denne samtale tager sit udgangspunkt i barnets aktuelle trivsel og udvikling. Forud er dialog profilen udfyldt.

På vej mod 3

samtale med brug af dialog profil og hvor den kommende kontaktpædagog fra børnehaven deltager.

Vi tilbyder følgende i børnehaven


En opstarts samtale (ca. 1 time) hvor I bliver præsenteret for Lilholtgård – de fysiske rammer og hvad vi står for. I fortæller om jeres barn, også alle de små ting der gør at jeres barn trives, mad, sovetider osv. Det er også vigtigt at I som forældre er tydelige om jeres forventninger til os, ligeså vel som vi er tydelige med vores forventninger til jer som forældre (kun for børn udefra).
Efter ca. 3 mdr. tilbyder vi en samtale af ½ times varighed.
Der vil blive talt om opstarten, hvordan er det gået, hvad har I oplevet som forældre og hvad har vi oplevet. Er der noget vi sammen skal have justeret på, er der noget vi med fordel kan gøre anderledes en anden gang. Til denne samtale sættes der læringsmål for barnet for den kommende periode og der gives resultatet for sprogvurderingen.

4 års samtale


En samtale af ½ times varighed, hvor vi sammen sætter fokus på barnets trivsel, læring og udvikling. Forud for samtalen udfyldes dialog profilen, og der sættes fælles læringsmål ud fra samtalen.

5 år og på vej i skole


En samtale af 15 min. varighed, med eller uden dialog profil.
Dialog profilen laves ca. 6 mdr. før skolestart, så der kan være behov for en ekstra samtale alt efter barnets fødselsdato.

Det er ikke sikkert at dit barn har behov for alle samtaler og omvendt er vi altid klar til at tage en ekstra samtale med jer, hvis I eller vi skulle opleve et behov. Det tætte samarbejde mellem jer og os er en forudsætning for et godt børneliv. Det forudsætter en åbenhed også om det der til tider kan være svært hvad enten det handler om barnet, noget i barnets omgivelser eller i vores samarbejde. Sig det – sammen kan vi gøre en forskel til glæde og gavn for børnene.

April 2019