Hit med lyden på Lilholtgård

Vi skal tilbyde børnene sproglige læringsmiljøer, så de opnår en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for børn.

Det gør vi fx. ved at arbejde med Hit med lyden - læs mere her:

Med udgangspunkt i den styrkede læreplan, skal det pædagogiske læringsmiljø understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til at de kan forstå sig selv, hinanden og omverdenen.
Børnene skal opnå erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som de kan anvende i sociale fællesskaber.

Vi skal tilbyde børnene sproglige lærings miljøer, så de opnår en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for børn.

På Lilholtgård er vi i gang med at implementere et nyt alfabet, HIT MED LYDEN, hvor børnene får mulighed for at tilegne sig viden om bogstaver og lyde via legen.
Vi er i en begyndelses fase og der er et stykke vej endnu.

Tidligere hang der forskellige alfabeter rundt på stuerne i børnehaven, men de er nu udskiftet til et fælles “ Hit med lyden”, så vi nu “taler samme sprog”.
Vuggestuen kommer også til at være med i processen.

Hit med lyden består af fem alfabeter.

  • Et bogstav navn
  • En lyd for bogstavet
  • Et håndtegn for bogstavet
  • Et dyr koblet på bogstavet
  • En form på bogstavet

Det er vigtigt, at disse fem elementer tilegnes gennem legen og i børnenes tempo.
Børnene har forbogstavet i deres navn på kurven i garderoben, på skuffen og de er visualiseret på stuen.

Da vi som tidligere nævnt er i begyndelsen af processen, er det primært lyd og håndtegn for bogstaverne vi beskæftiger os med.
Når børnene har bogstaverne visuelt tilgængelig, gennem deres tid i daginstitutionen, er de bekendt med dem, når de starter i skolen og dette giver bedre grobund for læring.
Det er ligeledes en app til iPad som er meget inspirerende både for børn og voksne.